Verzekering bedrijfsschade

artwork, colorful, art-142877.jpg

Waarom een verzekering bedrijfsschade?

Naast materiële schade van een brand lijdt een bedrijf vaak ook verlies door het tijdelijk stopzetten van de activiteiten ten gevolge van de brand. Ook hiervoor kan u zich verzekeren, dit met de verzekering bedrijfsschade. 

Uw activiteiten hernemen na een schadegeval

Uw bedrijfsactiviteit verderzetten na een brand is vaak niet evident. Er moeten herstellingen gebeuren, nodig materiaal is vernield,.. Hierdoor kan u lopende contracten niet nakomen en verliest u klanten die niet kunnen wachten tot u weer aan de slag kan. Ook kan u personeel verliezen. Een bedrijfsschadeverzekering helpt u zich hier tegen in te dekken. 

Met een bedrijfsschadeverzekering kunt u rekenen op het behoud van uw bedrijfsresultaat als u na een schadegeval uw activiteit geheel of gedeeltelijk moet stopzetten.

Verlies van uitbatingsresultaat en extra kosten

Tijdens de periode dat uw activiteit stilligt, keert de verzekeraar u een vergoeding uit voor het verlies van uw uitbatingsresultaat. Daarnaast vergoedt de verzekering uw vaste kosten die gewoon door blijven lopen.

Ten slotte dekt de verzekeraar ook de extra kosten die u maakt om een verdere daling van uw omzet tegen te gaan, bijvoorbeeld kosten voor het huren van een vervangmachine terwijl u op een nieuwe machine wacht.


Welke vergoeding voor omzetverlies?

Voor de vergoeding van uw omzetverlies, kunt u kiezen uit:

  • Een dagvergoeding: u krijgt een vast bedrag per dag in geval van schade.
  • Een omzetvergoeding: uw vergoeding wordt bepaald op basis van uw gerealiseerde omzet (voorbije 12 maanden) en de verwachte omzet (als de schade zich niet zou hebben voorgedaan).
  • Een vergoeding op basis van een boekhoudkundige formule: uw vergoeding wordt berekend op basis van diverse boekhoudkundige paramaters.

Hoelang krijgt u een vergoeding?

Hoelang de verzekeraar uitbetaalt, hangt af van uw polis. Veel verzekeraars keren maximaal 12 maanden een vergoeding uit. Vaak is dat echter nog niet voldoende. We raden dan ook aan om eerder voor een formule te kiezen die tot 18 maanden uitkeert.

Is dit een verplichte verzekering?

De verzekering bedrijfsschade is niet verplicht. Maar weet wel dat u als bestuurder steeds moet handelen als een goede huisvader. Als u een bestuursfout maakt, kunt u daarvoor aansprakelijk gesteld worden. U kunt er zich tegen verzekeren met een bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Het nalaten de juiste verzekeringen af te sluiten voor uw onderneming kan als een fout gezien worden. U kunt dus beter het zekere voor het onzekere nemen.

Vraag een offerte