Reisbijstand

photographer, tourist, snapshot-407068.jpg

Ga op reis zonder zorgen dankzij de reisbijstandsverzekering van Huyghebaert BV

Of je nu een echte globetrotter bent of een eerdere occasionele reiziger, wij hebben een formule op jouw maat. 

Wat wordt er gedekt?

De belangrijkste kosten die vergoed worden door een reisbijstandsverzekering zijn:

 • Medische kosten: ongeval of ziekte op reis? Dankzij onze reisbijstand hou je er geen financiële kater aan over. We komen tussen in de medische kosten en organiseren het vervoer naar het ziekenhuis. Ook de medische kosten in België als gevolg van de hospitalisatie in het buitenland kunnen gedekt worden. 
 • Repatriëring: indien je omwille van je gezondheidstoestand gerepatrieerd moet worden komen wij tussen in de kosten en regelen we het vervoer naar België.
 • Vervroegd terugkeren: in uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat je vroeger naar huis dient terug te keren.
  1. In geval van overlijden: bij het overlijden van een gezinslid kan voor één of meerdere personen vervroegde terugkeer naar België geregeld worden indien de begrafenis plaatsvindt in België. 
  2. Bij ziekenhuisopname: bij een ziekenhuisopname van een gezinslid kan in bepaalde gevallen een vervroegde terugkeer gerechtvaardigd worden van één of meer leden van het gezin. 
  3. In geval van ernstige schade bij je thuis: in geval van een ernstige ramp waarbij je huis onbewoonbaar wordt kan een vervroegde terugkeer naar België voorzien worden.
 • Redding en opsporing: bij een ongeluk in de bergen nemen wij de reddings- en/of opsporingskosten voor onze rekening.
 • Takelen bij pech: geen zorgen bij autopech, wij sturen iemand om je naar de dichtstbijzijnde garage te takelen. Eventuele herstellingskosten zijn voor eigen rekening. 
 • Autorepatriëring: indien een herstelling van de wagen niet mogelijk is zorgen wij ervoor dat hij terug naar België gebracht wordt. 
 • Diefstal of verlies van bagage: in geval van diefstal of verlies van bagage wordt een budget voorzien om noodzakelijke zaken zoals kledij en medicatie aan te kopen. 

Naast deze algemene dekkingen van de reisbijstandsverzekering is er ook nog een optionele annulatie- en bagageverzekering. 

Annulatieverzekering

Indien je reis onverwacht niet kan doorgaan omwille van medische, professionele, administratieve of onvoorziene redenen is het mogelijk om een deel van de gemaakte kosten te recupereren. 

Bagageverzekering 

Bij diefstal, verlies en slijtage of beschadiging vergoedt de verzekering de verloren bagage

Vraag een offerte