Kredietverzekering

arm wrestling, bet, monochrome-567950.jpg

Wat is een kredietverzekering?

Een kredietverzekering biedt dekking bij non-betaling of faillissement van uw klanten. Zo vermindert u risico's en worden facturen sneller betaald. 

Hoe werkt het?

  • Wij beoordelen het risicoprofiel van jouw klanten 
  • Afhankelijk van onze beoordeling wordt jouw factuur wel, niet of deels verzekerd
  • Bij wanbetaling schakelen wij ons incassatiebureau in 
  • Als de klant uiteindelijk toch niet betaalt, of failliet is, keren wou een schadevergoeding uit 

Wat zijn de voordelen?

  • Risicopreventie: door de kredietwaardigheid van uw klant of prospect te onderzoeken en een kredietlimiet te bepalen, vermijdt u dat grote openstaande saldo’s zich opbouwen.
  • Risico-opsporing: uw kredietverzekeraar volgt de financiële gezondheid en het betalingsgedrag van uw klanten op de voet en waarschuwt u bij knipperlichten.
  • Professioneel incassobeleid: uw kredietverzekeraar neemt uw incassobeleid over en draagt ook de kosten die daaraan verbonden zijn.
  • Schadeloosstelling bij insolventie: als uw klant écht niet kan betalen, komt uw verzekeraar tussenbeide.

Vraag een offerte